Ông Nguyễn Quang Vinh

PGĐ Trung tâm Giải pháp, Tích hợp hệ thống (SI)

VNPT-IT

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Sinh trắc học trong lĩnh vực ngân hàng

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1976 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp Đại học RMIT tại Melbourne, Australia với loại ưu năm 2000, tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Monash, Melbourne, Australia năm 2004. Từ năm 2000 đến 2008 ông công tác tại Viện Khoa học ký thuật Bưu điện (RIPT), sau đó chuyển sang Công ty Cổ phần Tin học Bưu điện (CTIN) với vị trí Phó GĐ Trung tâm Phần mềm. Năm 2018 ông chuyển qua Công ty Công nghệ Thông tin VNPT-IT với vị trí PGĐ Trung tâm Giải pháp, tích hợp hệ thống. Ông Vinh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cũng như tích hợp các giải pháp của các hãng lớn. Tại VNPT-IT ông Vinh tập trung nghiên cứu và chỉ đạo việc phát triển các giải pháp sử dụng công nghệ mới với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính phủ thực hiện tốt hơn quá trình chuyển đổi số, đặc biệt đối với lĩnh vực Sinh trắc học. Thời gian thư giãn anh quan tâm, tìm hiểu về triết học, Phật giáo, thể dục, thể thao.

TỔNG QUAN

Công nghệ mới AI đang là xu hướng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhật là các công nghệ nhận dạng Sinh trắc học, OCR và tích hợp cùng Video. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, việc ứng dụng các công nghệ AI mới đang là xu hướng để ngân hàng chuyển đổi số thành công, nâng cao tính an toàn bảo mật cho các giao dịch online cũng như giảm thời gian phục vụ và tăng trải nghiệm khách hàng. Trong môi trường số định danh điện tử là một yếu tố hết sức quan trọng để xác thực khách hàng và nâng cao tính an toàn bảo mật. Châu Âu đã có PSD2, qua đó bắt buộc các giao dịch online cần phải xác thực khách hàng mạnh (2 yếu tố xác thực độc lập), và xác thực sinh trắc học sẽ là một yếu tố vừa giúp đảm bảo trải nghiệm khách hàng, vừa nâng cao tính an toàn cho giao dịch online. Tại Việt Nam, các ngân hàng đang tập trung chính vào eKYC cho phép onboarding khách hàng mới online mà chưa có nhiều hoạt động trong việc số hóa khách hàng cùng với dữ liệu sinh trắc học hợp nhất để nâng cao trải nghiệm khách hàng hiện hữu, tối ưu hóa giao dịch hiện tại và tăng tính an toàn bảo mật cho toàn bộ các giao dịch online. Việc ứng dụng công nghệ mới AI trong việc xây dựng CSDL khách hàng được số hóa cùng với hệ thống nhận dạng Sinh trắc học, OCR giấy tờ cũng rất phù hợp với định hướng xây dựng nền tảng định danh điện tử quốc gia phân tán tại Việt nam (Qua đó ngân hàng, Telco trở thành các nhà cung cấp định danh IDP).