Ông NGUYỄN MINH ĐỨC

Giám đốc Dữ liệu

Ngân hàng Quân đội – MB Bank

CHỦ ĐỀ

Cơ chế chia sẻ dữ liệu trong hợp tác ngân hàng với fintech nhằm phát triển Ngân hàng mở

TIỂU SỬ

Ông Đức là người đam mê dữ liệu, hiện tại là Giám đốc Dữ liệu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Trước đây, Ông đã trải nghiệm nhiều vị trí chủ chốt tại các tổ chức tài chính như Giám đốc Hiệu suất tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng, Trưởng phòng Quản trị dữ liệu tại VPBank. Ông đã hoàn thành khóa học Thạc sỹ Tài chính và Quản lý tại Đại học Exeter, Vương Quốc Anh và bắt đầu hành trình dữ liệu với vị trí Phân tích dữ liệu tại Techcombank. Ông được biết đến trong các lĩnh vực Data Warehouse, Data Governance, Business Intelligence, khởi tại Văn hóa sử dụng Dữ liệu và thiết lập Trung Tâm Phân Tích Kinh Doanh tại các tổ chức tài chính.

TỔNG QUAN