ĐIỂM NHẤN Hội thảo

GDD_5613.jpg

Sự kiện Banking Vietnam & Financial Services Forum sẽ tập trung vào chủ đề SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG THÔNG MINH THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN. Sự kiện bao gồm 1 phiên Báo cáo chính tập trung vào chủ đề giới thiệu xu hướng, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ góp phần xây dựng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới trên nền tảng số với các bài tham luận của lãnh đạo các cục vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo các ngân hàng tiêu biểu trong nước và quốc tế, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin ngành ngân hàng. Tiếp đến là hai phiên Chuyên đề diễn ra song song và tập trung vào hai lĩnh vực tài chính khác là Kinh doanh Chứng khoán và Kinh doanh Dịch vụ Bảo hiểm. Tham gia hai phiên Chuyên đề là lãnh đạo Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng lãnh đạo các đơn vị kinh doanh chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm tiêu biểu trong và ngoài nước, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Một số chủ đề chính trong hội thảo là:

  • Định hướng chuyển đổi số và phát triển mô hình ngân hàng mở giai đoạn 2021-2025
  • Kinh nghiệm phát triển sản phẩm ngân hàng sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ
  • Mô hình xây dựng và quản trị dữ liệu khách hàng góp phần phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thông minh
  • Chiến lược phát triển Mobile money thúc đẩy thị trường thanh toán không tiền mặt 
  • Giải pháp chuyển đổi số hoạt động kinh doanh chứng khoán, tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng
  • Bigdata, AI và các công nghệ 4.0 nâng cao năng lực cạch tranh của công ty chứng khoán
  • Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các dịch vụ thanh toán, lưu ký chứng khoán trên nền tảng số
  • Thách thức xây dựng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên nền tảng số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng quản trị rủi ro
  • Xu hướng phát triển các sản phẩm bảo hiểm đa kết nối
  • Đột phá hoạt động kinh doanh Bảo hiểm với nền tảng AI & Cloud